מורחב תנ"ך

"מיום שבא ספר זה לעולם הוא מתייצב בכל דור ודור,

ואין לך דור שאינו מתווכח עמו,

ואין לך דור שאינו מתיישב עמו".  [ מרטין בובר ]

בלימודי המגמה המורחבת לתנ"ך נבקש לייצר מרחב קבוצתי מוגן, פתוח, מעורר מחשבה ודיון בהתייחס למגוון רחב מאוד שאלות, סוגיות ואמונות אשר זכו לביטוי בכתובים והשפיעו ועיצבו את תפיסת העולם האנושית במשך דורות ועד ימינו אלה.

אוכלוסיית היעד

  • אנשי רוח
  • תלמידים בעלי יכולת קריאה וניתוח טקסטים
  • תלמידים בעלי סקרנות טבעית, ורצון לפתח חשיבה ביקורתית

תוכנית הלימודים

שכבת י"א – שייכות וזרות – החיפוש אחר זהות – ביחידה זו מרחב הלמידה ינוע בין תחושות שונות, הסותרות ומשלימות זו את זו. תחושות השייכות והזרות באות לידי ביטוי במעגלים שונים: במעגל האישי, במעגל המשפחתי, במעגל השבטי ובמעגל הלאומי, האזרחי.

שכבת י"ב – הולך נגד הרוח – כל אדם נתקל בחייו במצבים שונים, שבהם עליו להכריע אם להתאים את עצמו לדעת הרוב, לחברה ולסמכות או לעמוד על צרכיו, על ערכיו ועל עמדותיו ולצאת נגד.

• בשנת הלימודים י"ב – יחידת לימוד אחת שנלמדת במחצית א' ('הולך נגד הרוח') תלמד במכוונות להערכה בבחינת בגרות חיצונית. יחידת לימוד נוספת ואחרונה תלמד במחצית ב' (לדוגמה 'אהבה במקרא') כשאירוע הערכה שלה יהיה במבחן בית ספרי פנימי.

למה לי תנ"ך מורחב? 

  • לימודי ההרחבה בתנ"ך משלימים 3 יח"ל נוספות (2 יח"ל – חובה נלמדות בכיתות האם) המזכות בבונוס הגבוה ביותר של 25 נקודות בממוצע האוניברסיטאי המשוקלל.
  • • לימודי המגמה מתפרסים על פני שנתיים, ב-י"א ילמדו 3 שעות בלבד ובשנת י"ב 6 שעות לימוד.
  • • פיצול בחינות הבגרות מאפשר לימוד מדורג, ללא עומס יתר של כמות חומר גדולה ומעיקה.
  • בשנת הלימודים בי"א  – ציון הבגרות לא יקבע ע"פ אירוע חיצוני אלא כהערכה פנימית ביה"ס הבנויה כתלקיט של מגוון משימות לימודיות חווייתיות שמעוררת למחשבה ביקורתית והבעת דעה אישית (30%) ע"פ רפורמת הלמידה  המשמעותית.

פעילויות ייחודיות

במסגרת לימודי המגמה נצא לסיור לימוד, נצפה בסרטי קולנוע, כמו כן ניסע להצגות /מופעי מחול ונעמיק בתערוכות ציורים, הנחשבות למיטב שביצירות האדם.

"מַיִם רַבִים,ֹ לא יּוכְלּו לְכַבוֹת אֶת-הָאהֲבָה, ונְהָרוֹת, לא יִשְטְפּוהָ " (שיר השירים ח', ז').

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס

אינסטגרם ביה״ס