מדעי המחשב

רציונל המגמה (מאתר מפמ"ר מדעי המחשב)

מדעי המחשב הינו תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים, ונתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים ותהליכים.   כשפה, מדעי המחשב מאפשרת פתרון בעיות, ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים ולכן תומכת בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי-טכנולוגי ועקרונותיה משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים. 

בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה, למידת מדעי המחשב מעמיקה את הבנתם של התלמידים תופעות שונות להם הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים, היות ומדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות להן אנו עדים בעשורים האחרונים, הבנת התחום והשלכותיו עשויה להעלות גם את מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו. 

הגדרה כללית של מיומנויות ייחודיות ורלבנטיות לתחום הדעת פתרון בעיות והיכולת לממשן באמצעות שפת מחשב תוך תכנון, בניית ובדיקת אלגוריתם הן מהמיומנויות הייחודיות לתחום מדעי המחשב.   מידול והפשטה הן מיומנויות נדרשות ונרכשות בתחום מדעי המחשב והתלמידים יוכלו ליישמם גם בתחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשב.  

הגדרת מטרות התכנית בתחום אסטרטגיות החשיבה אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב בחטיבה העליונה, הינה חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה הן ברמת הפשטה גבוהה, המתייחסים להבנת הבעיה, והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך, מאפשרת תוכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.

פריסת המגמה

ניתן לסיים את המגמה עם 3 יח"ל או 5 יח"ל.

שנה ראשונה – 3 יח"לשנה שנייה – 2 יח"ל* (השלמה ל-5 יח"ל)
יסודות מדעי המחשבמבני נתונים
תכנות באינטרנט (הערכה בית ספרית)מודלים חישוביים
*מבחן השנה השניה(2 יח"ל) הינו מבחן חוסם. על התלמיד לקבל ציון עובר בבחינת הבגרות החיצונית.

תוכנית הלימודים של השנה הראשונה

יסודות מדעי המחשב – מטרות הלימוד

 • להקנות את המושגים והעקרונות הבסיסיים של תחום מדעי המחשב.
 • פתרון בעיות באמצעות אלגוריתם.
 • מימוש אלגוריתמים בעזרת כתיבת תוכנית בשפה עילית.
 • פיתוח יכולות חשיבה בסיסיים בפתרון בעיות במדעי המחשב.

תכנות באינטרנט – מטרות הלימוד

 • להכיר את עקרונות העברת המידע באינטרנט.
 • להכיר את המושגים הבסיסיים של תכנות תסריטים.
 • להכיר את המושגים הבסיסיים של ASP.
 • להכיר את המושגים הבסיסיים של תכנות בצד השרת ובצד הלקוח.
 • לאפשר לתלמידים ליצור אתרים אינטראקטיביים מבוססי תסריטים בסיסיים.

תוכנית הלימודים של השנה השנייה

מבני נתונים – מטרות הלימוד

 • הכרת מושג הרקורסיה כשיטה לפתרון בעיות וייצוג בעיות ופתרונן בעזרת רקורסיה.
 • הכרת מושג היעילות וחשיבותו במדעי המחשב דרך הכרת מדדי זמן ריצה.
 • הכרת מבנה הנתונים רשימה מקושרת ושימושיו הרבים.
 • בנייה ועיבוד של מבני הנתונים: מחסנית, תור ועץ בינארי ושימוש מושכל בהם.
 • מימוש טיפוסי נתונים מורכבים ומופשטים.

מודלים חישוביים – מטרות הלימוד

 • לערוך היכרות עם תחום תאורטי של מדעי המחשב, המתאר מכונות חישוב באמצעות כמה מודלים ומנתח את כוחם ותכונותיהם של מודלים אלה.

תנאי קבלה

4/5 יח"ל במתמטיקה בציון 80. (הציון מעיד על יכולתו הלוגית של התלמיד אין צורך בידע המתמטי ללימוד בכיתה). ההחלטה תתקבל בשיתוף המחנך והתייעצות עם המורה למתמטיקה.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס

אינסטגרם ביה״ס