כלכלה ומנהל עסקים

כלכלה ומינהל עסקים הינו מקצוע מורחב בהיקף של 5 יח"ל השייך למדעי החברה ומורכב מ-3 תחומי דעת:

 1. כלכלה
 2. מנהל עסקים
 3. יזמות חברתית מעשית

כלכלה – מיקרו ומאקרו כלכלה

תחום העוסק בניתוח ההיבטים השונים של פעולות הייצור והצריכה של הפרט ושל המדינה. נעסוק, בצמוד לאירועים אקטואליים, בנושאים רבים כגון: תפיסות כלכליות-חברתיות, עוני ואי שוויון, תעסוקה ואבטלה, היצע וביקוש, תחרותיות וריכוזיות בשוק, מונופול, קרטל, התערבות ממשלתית, כשלי שוק, הפרטה, צמיחה כלכלית, אינפלציה ועוד.

המטרה הינה להקנות לתלמידים כלים כלכליים ושיטות חשיבה מודרנית בניתוח התנהגות של יצרנים וצרכנים הפועלים בסביבות כלכליות שונות. הנושאים הנלמדים נמצאים על סדר היום הפרטי והציבורי כגון: תעסוקה אבטלה, צמיחה כלכלית, בנקים, כסף, בורסה, רווח

והפסד, שוק תחרותי, מונופול, התערבות ממשלתית, הפרטה וכו'.

מינהל עסקים – תכנית ייחודית

בית ספרנו הינו התיכון היחיד בכפר סבא שקיבל אישור מטעם משרד החינוך, להורות מינהל עסקים במסלול ייחודי.

ייחודה של תכנית הלימודים במינהל עסקים הינה במסגרת הרחבת מודעות התלמידים למתרחש בעולם הכלכלה והעסקים המודרני וזאת תוך דגש על כיצד מקימים ומנהלים עסק מצליח לאורך זמן ומה הכישורים והידע הדרושים לכך וכיצד יוזמים יזמות חברתית בעולם האמיתי.

תכנית הלימודים במנהל עסקים מעמידה במרכזה מספר מטרות, אשר עשויות לעניין כל תלמיד של מערכת החינוך העל-יסודית בישראל:

 • הבנת הידע והכישורים הנדרשים להקמת עסק מצליח לאורך זמן. לשם כך נלמדים עקרונות בתורת השיווק, המימון ומשאבי האנוש ויישומם בתהליכי קבלת החלטות בניהול העסק.
 • פיתוח מודעות לקבלת החלטות נכונה בחיי הפרט הן כצרכן והן כיצרן.
 • הקניית ראיה מקפת של העולם העסקי, הכנת תהליכים עסקיים.
 • פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.
 • מימוש יזמות חברתית מעשית בעולם האמיתי עפ"י בחירת הכיתה, בשיתוף פעולה עם עמותה חברתית או יזם חברתי.

תכנית הלימודים במינהל עסקים מועברת באופן חווייתי על בסיס דיון בקבוצות קטנות, שימוש בקטעי עיתונות, אירועים אקטואליים מהסביבה העסקית וניתוחם, מפגשים עם אנשי עסקים ויזמים מהעולם העסקי, עיון בדו"חות כספים, ניתוחי כדאיות והשקעות.

מבנה ציון הבגרות

בחינות הבגרות בכלכלה – כתה יא'

 • 30% הערכה בית ספרית – עבודה באחד התחומים הנלמדים.
 • 70% הערכה חיצונית – בחינה בהיקף של של 2 יח"ל בסוף השנה.

בחינות הבגרות במינהל עסקים – כתה יב'

 • בחינה פנימית, בהיקף של 2 יח"ל ללא בגרות חיצונית בסוף השנה.

עבודת חקר – 1 יח"ל, כתה יב'

מדובר בעבודה ייחודית המשלבת את תכני הלימוד ומהווה היבט יישומי, המשלים את ההיבט התיאורטי הנלמד בכיתה. נושא העבודה נבחר ע"י התלמיד מתוך מגוון נושאים הקשורים לכלכלה מנהל עסקים.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס

אינסטגרם ביה״ס