חזון בית החינוך

בית הספר ישאף להצטיין בתחום הלימודי, הערכי והחברתי.

בית הספר יעודד בתלמידיו את השאיפה למצוינות, תוך מתן שוויון הזדמנויות
למיצוי היכולות ולקידום אישי.

בית הספר יחנך למתן כבוד לאדם ברוח ערכי הדמוקרטיה.

בית הספר יטפח בתלמידיו תחושת שייכות ומחויבות, אחריות ומעורבות

בית הספר ישאף לפתח ולהקנות לתלמידיו ערכי זהות יהודית-ציונית-ישראלית,
ברוח אהבת הארץ.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס

אינסטגרם ביה״ס