גאוגרפיה אדם וסביבה

מקצוע רב-תחומי, העוסק בחקירת כדור הארץ והתופעות הטבעיות והאנושיות המתרחשות בו. בתכנית הלימודים מושם דגש מיוחד על אסונות טבע, משאבי טבע וזיהומם, שינויי אקלים, גלובליזציה ואי-שוויון מרחבי. את תכני המקצוע ניתן להמשיך ללימודים מתקדמים בכל אחת מהאוניברסיטאות. 

המקצוע במגמה משלב:

  • סיורים לימודיים עיוניים וחווייתיים בהתאם לנושאים הנלמדים.
  • צפייה בסרטים עם המון אקטואליה מעיתונות יומית והאקדמית.
  • בחינת בגרות מתוקשבת.
  • הפקת מידע ממקורות גיאוגרפיים: ממ"ג, מדרש תמונה, מפות, נתונים סטטיסטיים, תרשימים, תצלומי אוויר ולווין. 

מדובר במורחב בו רוכשים מיומנויות המאפשרות ללומדים ולאזרחים לעתיד, להבין אירועים אקטואליים המתרחשים במקומות שונים בעולם ובישראל, להסביר אותם ולנקוט עמדה מנומקת כלפיהם.

הלימודים הינם בהיקף של 5 יח"ל ומקנים בונוס מלא בחישוב הממוצע באוניברסיטאות.

מבנה הלימודים במגמה:

בכיתה י"א – לומדים 40% – הערכה בית ספרית: לימודים עיוניים בתחום ההתמחות של כדור הארץ והסביבה: רעידות אדמה, סופות הרס, שינויי אקלים, משאבי אנרגיה, זיהום משאבים ועוד.

בכיתה י"ב – לומדים 60% – בגרות חיצונית: המשך הלימודים העיוניים לקראת הבגרות המתוקשבת בנושאי הגאוגרפיה של ישראל, אנסין והמזרח התיכון. החומר הנלמד: גאוגרפיה של ישראל: מיקומה במרחב, התווית גבולות המדינה, תמורות באוכלוסיית ישראל, תפרוסת והתיישבות, משאבים ותשתיות, כלכלת ישראל, איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא בישראל. גאוגרפיה של המזרח התיכון: גבולות ותחומים במזה"ת, קשרי גומלין טבע-אדם, אוכלוסייה ויישובים, הכלכלה, והתהליכים הגיאופוליטיים במזרח התיכון. נתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב/אנסין): מיפוי המרחב והצגתו,  התמודדות האדם במרחב פיזי משתנה, אוכלוסיות במרחב העולמי, המרחב העירוני והכפרי, הפעילות הכלכלית ופיתוח בר קיימא בהיבט מקומי וגלובלי.

אוכלוסיית היעד: תלמידים הסקרנים בחקירת תופעות, תהליכים בארץ ובעולם, אוהבי טבע, טיולים ואזרחים אכפתיים למדינת ישראל ולעולם.

למידע נוסף אודות הלימודים במורחב, הנכם מוזמנים לפנות לתלמידי המורחב בבית הספר ולרכזת המקצוע – הילה טבת

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס

אינסטגרם ביה״ס